Naturbeskyttelsesloven er ændret - det betyder ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

6.11.2017
Nu er ændringerne af naturbeskyttelsesloven trådt i kraft. Det giver flere muligheder inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen, men hvad betyder det konkret for dig?

Det kan du læse om her på hjemmesiden, hvor informationerne er inddelt og målrettet;

 
Læs også om strandbeskyttelseslinjen generelt.
 
Det vil i mange tilfælde stadig være nødvendigt at ansøge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Du kan ansøge via vores elektroniske ansøgningsskema.
 
Hvis du har spørgsmål, inden du sender din ansøgning, kan de sendes til: kdi@kyst.dk. Du er også velkommen til at ringe til os på telefon nr. 9963 6363. Bed om Strand- og klittelefonen.