Aftale sikrer midler til kystprojekter

2.9.2018
Regeringen og en bred aftalekreds har afsat 45 mio. kroner til en række natur- og kystprojekter. Blandt projekterne er kystbeskyttelse ved Løkken, Lønstrup og Nørlev samt en pulje til aktuelle digeprojekter.

Borgerne på Anholt og i Løkken, Lønstrup og Nørlev kan se frem til mere kystbeskyttelse. Regeringen har sammen med en bred aftalekreds afsat midler til en række projekter langs kysterne. Herunder er der bl.a. afsat 10 mio. til sandfodring af kyststrækningen i Hjørring Kommune og en pulje på 9 mio. kroner, som kommuner eller etablerede digelag kan søge til forstærkning eller nybygning af diger, der er klar til etablering.

Læs mere om alle projekterne i Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse. Se pressemeddelelse her.