Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af klimasikringsmure og terrænhævning, samt lovliggørelse af eksisterende klimasikringsmur, Fredericia Kommune

6.19.2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Fredericia C om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af klimasikringsmure og terrænhævning, samt lovliggørelse af eksisterende klimasikringsmur, matr.nr. 763o, 800e, 7000dd, 802, 7000af, 763p, 7000ax Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 17. juli 2017.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Britt Gadsbølle Larsen på bga@kyst.dk eller tlf. 20 84 17 61. Venligst oplys sagsnr. 17/00824.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark