Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - ansøgning om udlægning af et jordvarmeanlæg ud for matr. 6bæ, Glynge By, Glyngøre, Skive Kommune

6.13.2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af et jordvarmeanlæg ud for matr. 6bæ, Glynge By, Glyngøre, Skive Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i nærheden af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 11. juli 2017.

Spørgsmål til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, mail avi@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 25. Venligst opgiv sagsnummer 17/01423.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark