Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - ansøgning om tilladelse til tildækket stenkastning med kompenserende fodring ud for Morgenvej 2-8, Hjørring Kommune

6.13.2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til tildækket skråningsbeskyttelse af sten med kompenserende fodring ud for og på Morgenvej 2-8, 9800 Hjørring (matr. nr. 28a, 28b, 28c, 28i, 28h, 28e, 28d, 29a Skallerup Præstegård, Skallerup, Hjørring Kommune).

Sandmængderne skal beregnes ift. den akutte og kroniske erosion på strækningen jf. administrationspraksis af 28. april 2016.

Kystdirektoratet har den 1. november 2016 givet tilladelse til et tilsvarende anlæg ud for ovennævnte ejendomme (16/02929-22). Ændringen består i, at Morgenvej 2 og 8 ønsket genopført, og at skråningsbeskyttelsen af sten derfor forlænges fra 70 m til 140 m.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan findes under menupunktet 'filer'.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 11. juli 2017. Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til Ilse Gräber, igr@kyst.dk, tlf. 41 22 37 72. Venligst henvis til sagsnummer 16/05314.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark