Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om renovering af vestre molehoved Hals Havn

6.7.2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af vestre molehoved i Hals Havn.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 448/2017).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område 14 Aalborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin og odder i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 5. juli 2017.

Spørgsmål til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, mail lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 17/01577.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark