Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Den centrale del af Vestkysten består helbredstjek

4.6.2017
PRESSEMEDDELELSE:

Faktisk står det de fleste steder lidt bedre til end forventet. Det er konklusionen i den midtvejsrapport for Fællesaftalen 2014-2018, som Kystdirektoratet netop har præsenteret for kystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern.

Når man står ved Vestkysten, mærker man selv på en stille dag havets enorme kræfter, der mange steder tærer på strand og klit. Vestkysten er overordnet set en erosionskyst. Det vil sige, at kysten nedbrydes af havets bølger med op til otte meter om året, hvis der ikke sættes ind med kystbeskyttelse.

Derfor har kystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern indgået en Fællesaftale med staten om kystbeskyttelse af strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab, hvor staten bidrager med 85,5 mio. kroner og kommunerne med de restende 10,3 mio. kroner. Der har været tilsvarende aftaler siden 1983, og den nuværende aftale gælder for 2014-2018. Derfor har Kystdirektoratet netop holdt et møde med kystkommunerne for at gøre status og udlevere en midtvejsrapport.

- Kystdirektoratets rapport konkluderer, at det er lykkedes at opfylde målsætningen om at standse eller reducere kysttilbagerykningen på fællesaftalestrækningen.  Samtidig er der opretholdt en tilstrækkelig høj sikkerhed mod gennembrud af klit og dige, så de lave områder i baglandet ikke oversvømmes. Det er vi meget tilfredse med, siger Claus Borg, der er direktør for Teknik og Miljø i Lemvig Kommune og dermed er en del af fællesaftalepartnerne.

Mere sand end ventet
Vurderingen af om klitten har den fornødne bredde til at modstå storme med meget høje vandstande er sket på grundlag af en laserscanning af kysten i foråret 2016. Scanningen viste, at kravet til højvandssikkerheden er opfyldt på hele fællesaftalestrækningen ved indgangen til vinteren 2016-2017. Højvandsbarrieren kan dermed på hele strækningen klare storme med vandstande, der i gennemsnit forekommer en gang pr. 100 år. Ved Thyborøn er sikkerheden dog 1.000 år.

- Kystbeskyttelsen i perioden 2014-2016 består næsten alene af kystfodring, hvor ca. 2,2 mio. m3 sand i gennemsnit pr. år er blevet pumpet ind på stranden eller placeret på revlen. Et fald i brændstofpriserne har betydet, at der har været råd til mere sand, så vi har kunnet reducere kysttilbagerykningen mere end forventet, fortæller Holger Toxvig, der er senior kysttekniker i Kystdirektoratet.

Netop nu strandfodres ved Vejlby i Lemvig Kommune, hvor en strækning på 4,2 km forstærkes med i alt 990.000 m3 sand. Samtidig fodres revlen ud for Årgab i Ringkøbing-Skjern Kommune med 700.000 m3.

Læs mere i Midtvejsrapporten eller om Fællesaftalen.

For mere information:
Senior kysttekniker i Kystdirektoratet Holger Toxvig, telefon: 23 25 50 38, e-mail: htm@kyst.dkCopyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark