Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Nordisk-Baltisk samarbejde om oversvømmelse

2.3.2017

Kystdirektoratet har i de seneste dage været vært for et møde med de Nordiske og Baltiske lande om gennemførelse af EU's oversvømmelsesdirektiv. Formålet med mødet var at udveksle erfaringer om håndteringen af oversvømmelse og få etableret et tættere Nordisk-Baltisk samarbejde om direktivet.

Den 31. januar – 1. februar 2017 fik Kystdirektoratet besøg af Nordiske og Baltiske kollegaer, hvor oversvømmelse fra kyst og vandløb var på dagsordenen.

Oversvømmelsesdirektivet er opdelt i planperioder, og vi er netop begyndt på 2. planperiode.

Alle europæiske lande har i 2016 afrapporteret risikostyringsplaner til EU Kommissionen i forbindelse med oversvømmelsesdirektivets 1. planperiode. Det gav derfor god mening i fællesskab på mødet at samle op på de erfaringer, vi har gjort os med oversvømmelsesdirektivet – hvordan direktivet har påvirket håndteringen af oversvømmelser, hvilke tiltag er blevet sat i gang og hvilke forventninger, der er til direktivets anden planperiode. Metoder og værktøjer til bl.a. kortlægning af oversvømmelsesrisikoen blev drøftet og høstede erfaringer om formidling og kommunikation af emnet blev udvekslet mellem landene.

Dagene bød på en række spændende oplæg fra de enkelte lande om, hvordan de har implementeret oversvømmelsesdirektivet, og hvordan de har udpeget områder, der har særlig risiko for oversvømmelse. Mødet gav anledning til en række diskussioner om bl.a. risikobegrebet og udarbejdelsen af risikostyringsplaner. Endvidere var der en god diskussion i forhold til, hvordan vi i de kommende år skal forholde os til klimaforandringerne, og hvordan de influerer på risikoen for oversvømmelse.

Konklusionen på mødet var, at der er mange ligheder landene imellem i tilgangen til arbejdet med oversvømmelse, og der er mange fælles interesser. Vi vil derfor i de kommende år styrke det Nordisk- Baltiske samarbejde i forhold til implementeringen af oversvømmelsesdirektivet og ikke mindst i forhold til en fælles Nordisk-Baltisk front på europæisk plan.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark