Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Nyt lovforslag skal give mere liv langs danske strande

2.2.2017

I dag førstebehandler Folketinget lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven, som skal give husejerne, turismen og foreningslivet flere muligheder langs Danmarks strande.

Folketinget førstebehandler i dag lovforslag om ændring af naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen, som lægger op til at ophæve forbudszonen, hvor alle ændringer i dag kræver et ja-stempel fra staten.

De foreslåede ændringer betyder blandt, at der ikke længere skal søges om dispensation til ting, hvor man alligevel får dispensation i dag – det sparer tid for både borgere og myndigheder. Det er fx højbede eller terrasser tæt på boligen. Turismevirksomheder og foreninger får også mulighed for på udvalgte steder at opstille flere faciliteter langs strandene. Det gælder lokale foreninger, der bruger vandet, fx kajak- eller roklubber, der kan opstille et skur til opbevaring af deres grej.

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget vil være med til at sikre, at lovgivningen ikke står i vejen for, at vi kan benytte strandene mere aktivt og få glæde af naturen langs strandene samtidig med, at vi fortsat passer på vores åbne kyststrækninger. Det vil give danskerne og det lokale friluftsliv flere muligheder for at dyrke aktiviteter ved strand og vand, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Lovforslaget følger op på aftalen om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet, som den daværende Venstreregering Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016. Som regeringsparti er Liberal Alliance også med i aftalen.

De ændrede regler vil træde i kraft i løbet af foråret 2017.

Fakta om strandbeskyttelseslinjen:

  • Strandbeskyttelseslinjen går fra kysten og 300 meter ind i landet. I sommerhusområder dog kun 100 meter. Klitfredningslinjen omfatter strandene og arealerne ind i landet på den jyske vestkyst og kan nogle steder strække sig op til 500 meter ind i landet.
  • Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone, hvor der ikke bygges, opføres hegn eller foretages terrænændringer. Det betyder, at opførelse af anlæg kun kan ske mod dispensation.

Se faktaark om strandbeskyttelse.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, tlf. 22 13 08 34, e-mail: malek@mfvm.dkCopyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark